top of page
up

Prank – tas ir izjokošana vai izspēle. Apsveikt jubilāru, piedavāt roku un sirdi, parsteigt iemīļoto, vai izjokot visu klasi un uzdavināt dāvanu neparastos apstakļos. 

Pranka scenārijs tiek sagatavots individuāli un tājā var piedalīties draugi un radi. Kvests, aktieri, flešmobs un vārbūt līdošana citā valsī! Vai parasti dāvanu dāvināšana ar auguma lelli. Viss ir atkarīgs no jūsu prasībam! Gālvenais ir uzteikties mūsu komandai un pārsteigums būs grandiozs!

bottom of page